Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 στην «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Λακωνίας» το περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Την πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Πουλοκέφαλος περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Επικύρωση πρακτικών της 8ης , 9ης , 10ης και 11ης/2012 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Λάμπρου Μπούκλη με θέμα:
α. Υφιστάμενη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού (Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων) και αντιμετώπιση της επιβάρυνσης περιβάλλοντος από την φημολογούμενη κατάληξη των λυμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Βέλου – Βόχας και
β. Επαναδραστηριοποίηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ασωπού
ποταμού, Κορινθίας.

3. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Λάμπρου Μπούκλη με θέμα: "Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ευρωστίνης".

4. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Νίκου Γόντικα με θέμα: Αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Ευρώτα.

5. Επερώτηση του Σύμβουλου κ. Γούργαρη με θέμα: Εγκατάσταση αιολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Μάνης.

6. Η πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

7. Η πορεία των έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (ενημέρωση).
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Νέα μονάδα παραγωγής σκυροδέματος» ιδιοκτησίας της Ε.Δ. Γιαννακόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε. εντός ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας, Τμήμα Α’, Ο.Τ.4. της ΤΚ Σπερχογείας του Δ. Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου» του Δ. Ερμιονίδος της Π.Ε. Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Πτηνοτροφική Μονάδα Ωοπαραγωγικής Κατευθύνσεως» δυναμικότητας 27.000 ορνίθων, ιδιοκτησίας ‘Ζήσιμος Ε. Κατσαμπούκας’ στη θέση ‘Ρουμάνια’ σε θέση εκτός σχεδίου περιοχή της Κτηματικής Περιφέρειας ΔΚ Σοφικού, ΔΕ Σολυγείας του Δ. Κορινθίων του Ν. Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

11. Γνωμοδότηση επί της Τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: «Γραμμή Μεταφοράς 400 KV ΚΥΤ Πάτρας – ΚΥΤ Μεγαλόπολης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την σύνταξη της μελέτης «Διερεύνηση σεισμικής επάρκειας και ενίσχυση Διοικητηρίου Μεσσηνίας» προϋπολογισμού 124.150 €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του «Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας» για την υλοποίηση του έργου «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πρότασης της Π.Ε. Κορινθίας ΖΗΡΕΙΑ: Ορειβατικός – Οικοτουριστικός προορισμός (ΚΩΔ. Πρόσκλησης 37 ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013) του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίου Νήσων 2007 - 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της ΔΕΥΑ Πύλου, για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αμπελόφυτου και Κορυφάσιου» για την πρόταση ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007 - 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς

16. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Λακωνίας από Έσοδα από Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

17. Έγκριση 5η ς τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 2011 ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

18. Έγκριση 2η ς τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος από Υπόλοιπα ΚΑΠ 2010 ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

19. Έγκριση 15η ς αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

20. Έγκριση της 12/5-12-2012 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

21. Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝΑΜ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς.

22. Έγκριση πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής για την τοποθέτηση των πωλητών (παραγωγών) σε θέσεις στη Λαϊκή Αγορά που πραγματοποιείται στην Πλ. Βαλτετσίου στην Τρίπολη και στην Μεγαλόπολη.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

23. Έγκριση μεταφοράς και παρακολούθησης του τραπεζικού λογαριασμού 468/54043554 της Δ/νσης Ανάπτυξης, ο οποίος τηρείτο εξολογιστικά, στον προϋπολογισμό της ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

24. Έγκριση κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού της ΠΕ Λακωνίας και μεταφορά του χρηματικού του υπολοίπου σε άλλο λογαριασμό.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

25. Έγκριση παράτασης παραχώρησης γκρέιτερ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.